Кои сме ние – Бизнес клуб УНСС | Business Club UNWE
връзката между бизнеса и университета

Кои сме ние

Бизнес клуб – УНСС е съвместен проект на Факултет „Международна икономика и политика”, катедра „МИО и Бизнес” и Студентски съвет при Университет за национално и световно стопанство – София.