връзката между бизнеса и университета

Поредното ни успешно събитие с IBM се проведе на 20.04 и обхвана темата “Работа с клиенти”

На 20.04 се проведе събитието „Как IBM работи с клиенти“, организирано от Бизнес клуб УНСС съвместно с нашите партньори IBM. Лекторите на събитието запознаха студентите и гостите с различните фази, методи и поведение за работата с клиенти. Те дадоха много полезни съвети на гостите на събитието как да постъпват в различни ситуации по време на работа с клиентите, така че и двете страни да са печеливши от сделката. Лекторите представиха и най-важните качества, които един търговец трябва да има, за да постига успешни и ползотворни резултати в търговската си дейност. Биляна Соколова и Емил Гинев запознаха студентите и гостите с грешките и различните конфликтни ситуации, в които можем да изпаднем по време на работа с клиенти. Представиха подходи, които могат да се приложат, така че изхода от подобни ситуации да е печеливш и за двете страни.

Продължавайте да следите дейността на Бизнес Клуб УНСС. Подготвили сме ви още интересни срещи с партньорите ни от IBM.