Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/unwebizy/public_html/wp-content/themes/unwebiz/functions.php on line 0
 <br /> <b>Warning</b>: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home/unwebizy/public_html/wp-content/themes/unwebiz/header.php</b> on line <b>11</b><br /> Проект „Насърчаване на трансграничното сътрудничество за развитието на социалната спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот” – Бизнес клуб УНСС | Business Club UNWE
връзката между бизнеса и университета

Проект „Насърчаване на трансграничното сътрудничество за развитието на социалната спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот”

pirot

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ 2007CB161PO006-2009-1-51НАСЪРЧАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНИТЕ ПРАВЕЦ И ПИРОТ”, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

 

В рамките на проект „Насърчаване на трансграничното сътрудничество за развитието на социалната спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот”, Община Правец, като Водещ партньор от българска страна и бенефициент по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия, отговаря за цялостното управление и координация на проекта. Съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД–02–29–215 / 28.07.2011 г., община Правец реализира съвместно с община Пирот общата и специфичните цели на проекта – да насърчи трансграничното сътрудничество, чрез модернизацията на социалната инфраструктура в областта на спорта в Правец и Пирот, допринасяйки за устойчивото развитие на спорта за жителите от региона от всички възрастови и социални групи. Специфичните цели на проекта са:

–  Изграждане на лекоатлетическа писта в Правец и на външен спортен комплекс в Пирот;

–  Създаване на условия за достъп до спортни занимания за хора в неравностойно положение и хора с увреждания;

–  Разработване на съвместен стратегически документ, за подобряване на физическото възпитание и спорта.

Бюджетът на проекта е 598 734,39 EUR. Под ръководството на кмета на община Правец – г-н Румен Гунински, съвместно с кмета на община Пирот – г-н Владан Вашич, проекта изгражда и насърчава устойчивото сътрудничество в сферата на спорта и спортно ориентираните дейности, допринасяйки по този начин и за социалното и икономическо развитие на трансграничния регион. Ръководител на проекта е г-н Красимир Петков. Съгласно графика за изпълнение, дейностите, заложени в проектното предложение, се очаква да приключат на 12 юни 2013 г.

 

logoНастоящата публикация е изготвена с помощта на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Съдържанието на публикацията е единствено отговорност на община Правец и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата